Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma EUROCAST INDUSTRIES SP.Z O.O. SP. K. z siedzibą w Krakowie, ul. Czecha 33A/1 NIP: 677-238-42-80 REGON: 360099643, w dalszej części Polityki Prywatności określana jako "my" lub "EUROCAST".

W związku z przetwarzaniem przez EUROCAST Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

Powyższe uprawnienia możesz zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@eurocast.pl

Wszystkie przesłane zgłoszenia będą ze szczególną uwagą traktowane i w możliwie najkrótszym czasie realizowane. W przypadku zgłoszeń o wyższym poziomie skomplikowania czas realizacji może ulec wydłużeniu, jednakże należy pamiętać, że w ciągu 30 dni zostaniesz poinformowany o działaniach, które zostały podjęte w celu zrealizowania zgłoszenia. Udzielając Ci odpowiedzi oraz w celu upewnienia się, że właściwie zrealizujemy zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości.

Firma EUROCAST dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przez utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych, poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony danych.

Dane osobowe przetwarzane w celu przedstawienia ofert lub zawarcia i wykonania oferty oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących firmie EUROCAST.

b) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f dyrektywy RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Dane w tym zakresie są przetwarzane przez ustawowo określony czas przedawnienia roszczeń.

EUROCAST zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień do Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie w zakładce Kontakt pod linkiem Polityka prywatności. W/w dokument nie ogranicza żadnych przywilejów przysługujących Ci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.