Eurocast Industries Sp. z o.o. Sp.K. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: "Opracowanie technologii produkcji odlewów z ultra-odpornymi na zużycie ścierne strefami kompozytowymi typu TiC/ stopy Fe".

Celem projektu jest opracowanie w toku prac przemysłowych i rozwojowych nowej technologii o charakterze innowacji przełomowej wytwarzania odlewów: rolki, płaszcza i stożka oraz lemiesza z monolitycznymi strefami kompozytowymi ultra-odpornymi na zużycie ścierne.

Rezultatem projektu będą nowe, innowacyjne produkty – odlewane elementy maszyn i urządzeń ze strefami kompozytowymi a także wdrożenie w  przedsiębiorstwach odlewniczych nowej technologii INNER-2D umożliwiającej wytworzenie odlewów  ultra-odpornych na zużycie ścierne, zawierających materiał kompozytowy syntetyzowany jednoetapowo (in-situ) w trakcie procesu odlewniczego. Ponadto opracowane zostaną kompleksowe rozwiązania materiałowo-technologiczne wytwarzania kompozytowych produktów odlewniczych przeznaczonych do przemysłu surowców skalnych (wydobycie i przetwórstwo).

Dofinansowanie projektu z UE: 4 479 457,31 PLN

Projekt jest realizowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 4.1, poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z AGH i Innerco.

www.mapadotacji.gov.plFundusze europejskie