ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2018

DATA WYDARZENIA: 2018-12-01

dotyczące wykonania usługi badawczej w ramach realizacji projektu „Opracowanie technologii obróbki innowacyjnych odlewów z super twardymi strefami wzmacnianymi węglikami”.

Usługa badawcza jest planowana w zakresie realizacji projektu, dla którego EUROCAST Industries Sp. z o.o. Sp. k. ubiega się o dofinansowanie w ramach konkursu 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP, Program sektorowy „POIR”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.