Wyposażenie laboratoryjne Simpson Technologies- Szkolenie

Nasz zespół uczestniczył w dwudniowym szkoleniu urządzeń laboratoryjnych w maju 2018. Oferta urządzeń laboratoryjnych jest bardzo bogata w różnego rodzaju urządzenia i akcesoria do badania mas bentonitowych, chemoutwardzalnych oraz rdzeni w standardzie metrycznym DIN oraz AFS.

http://www.simpsongroup.com/equipment/foundry/sand-testing

https://www.youtube.com/channel/UCbMyJiJbKL4Ex0Uyp09lqpQ