MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020

UROCAST INDUSTRIES Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt pn.: „Opracowanie reaktywnych powłok odlewniczych do wytwarzania trudnościeralnych warstw kompozytowych do zastosowania w odlewach korpusów pomp dla firmy Eurocast Sp. z o.o. Sp.k.” dofinansowany z Funduszy Europejskich

Program:
MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020
Oś priorytetowa I:
Gospodarka wiedzy
Działanie 1.2:
Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.3. Bony na innowacje, RPO Małopolskiego.
Cel projektu:
Celem projektu jest przeprowadzenie badań w zakresie poznania właściwości powłok odlewniczych oraz następnie wytworzenie z ich użyciem trudnościeralnych warstw kompozytowych wzmacnianych węglikiem typu (W, Ti)C.

Wartość projektu: 123 000 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 90 000 PLN.